Z싅 QOPVNt WX Ibq oZ

QPIgEZ @ bqoZ oZ͕ gݍ킹 gbv
IIlo߂


H


P
ӓ_ h䗦
Dyy~AOc83.7252.69
pJ61.060.89
t36.371.73
Vw@70.781.02
Cs]mv96.7201.86
OpgAێR48.0122.25
ɓ39.051.15
cA56.7142.22
O44.791.81
H啟A66.3263.53
yA69.0192.48
ÉrJ99.3181.63
wVA124.7241.73
|c82.0171.87
_ˍۑtcA98.0191.74
ˈR49.3152.74
w_AI66.0141.91
qيw{A58.0172.64
񓿊w_73.3141.72
cÐ61.0213.10
Fc67.0152.01
src67.3283.74
nuwg85.7121.26
`mk{63.071.00
50.3142.50
OY110.0211.72
C啟c105.0262.23
F{HR64.0121.69
GxcYA[58.081.24
sފ67.0212.82
͒n58.381.23
k55.081.31
̓LO

̖h䗦
Pp0.89
Q`m1.00
RVw@1.02
S1.15
T1.23
UGx1.24
Vnuw1.26
W1.31
XÉ1.63
10F{H1.69
111.71818
12񓿊w1.71819
13w1.733
14t1.734
15_ˍۑt1.74
16O1.81
17Cs]m1.86
181.87
19w1.91
20F2.01
21c2.22
22C啟2.23
23Op2.25
242.48
252.50
26qيw2.64
27Dy2.69
28ˈ2.74
29s2.82
30c3.10
31H啟3.53
32s3.74
̓LO
P
PGx900.00
QO820.25
R_ˍۑt1250.42
SF{H940.44
T840.50
Tˈ1050.50
V1370.54
Ws1160.55
Xs960.67
10p1390.69
10É1390.69
12H啟1070.70
121070.70
14w860.75
15`m1080.80
16c1190.82
16nuw1190.82
18w16140.88
19980.89
20t1090.90
2111111.00
22Dy11121.09
22񓿊w11121.09
24F10111.10
2516181.13
26C啟12141.17
27Vw@10121.20
28qيw791.29
29Op9121.33
29681.33
31Cs]m14201.43
32c8121.50

P T̓񂪎퓊̓̔ȏ̏ꍇ͂QŌvZ@1/30.333A2/30.666ŌvZ