Z싅 QOPUNt WW Ibq oZ ͕]

QPIgEZ @ bqoZ oZ͕ gݍ킹 gbv
IIlo߂ KP
KQ
KR
KS


Tx[X{[AjbJAX|j`

Tx jb
J
X|
j`
r؍XÑ```
푍w@```
։C```
M```
ˈ```
```
`֓`aa
Gx`aa
aDyaaa
XRcaaa
ˊw@aaa
ːaaa
Cb{aaa
ԍ瓿haaa
H啟aaa
waaa
J啽aaa
nuwaaa
`maaa
Caaa
aaa
bȂבbaa
Ώbaa
qيwbaa
wbaa
czHbba
Jbba
ybba
bab
dsa̎Rbbb
bbb
cbbb