R Ă̗\I 1979Ni54Nj Xȍ~̎

O R֖߂ 1979Ni54Nj


X
h{ OOO QOP OOO R
OOO OOP TOw U
PPR OOO ORO W
LY POO SRR OOw 11
F QOO OQO OOO S
R OOO OOO OOO O
OOR POO OOOS W
֏ OOO OOR POOO S

OOO OOQ OOO Q
LY OQQ OOO OPw T
yz i\֓
yLz OD\V
F OPO OOO OOO P
OPO POO QOw S
yFz c\y
yz GL\n

OPO OOP OOO Q
LY OOP OOO TOw U
yz GL\n
yLz OD\V