֓ Ă̗\I 1970Ni45Nj Xȍ~̎

O ֖֓߂ 1970Ni45NjX
Q | O {
Q | O zH
FJ 11 | Q {H
H T | O [J

OOO OOO OOO OOO O
OOO OOO OOOOOP P
FJ OOO POO OOO P
H OOO OOO OOO O

R


X
@RH W | O JH
b{H R | P gc
R Q | O gc
Θa U | R b{

@RH OPO OOO OQO R
b{H POO OOO OOO P
Θa OOO OOO OOO O
R OOP OPO QOw S

֓


FJ OPP OPQ OPO U
@RH OOO OOO OOO O
FJ 34@ 10@ S@ O@ Q@ Q@ R@ O@ T@
_ U ] c
@RH 30@ S@ O@ 11@ Q@ O@ O@ Q@ T@
yFz cr\l
y@z ]\ɓ
[] cA]AAcriFjA{i@j
R OOO OOO OQP R
OOO OOO OOO O
R 31@ V@ Q@ X@ Q@ R@ S@ O@ U@
_ U ] c
28@ R@ O@ S@ Q@ P@ Q@ P@ S@
yz ѓ\O
yz `\c

ic{j
FJ OQO OOO OOO Q
R OOO POO OOO P
yFJz_ yRz_
(V)c S@ P O ()| S@ O O
() R@ O O (E)O S@ P O
(E)] Q@ P O ()ѓ R@ P O
() S@ O O ()O Q@ O O
()cr S@ P O (V)L R@ O O
() R@ O O ()É R@ O O
()c S@ Q P ()X R@ O O
(O)Rc R@ O O ()ÉM R@ O O
()l R@ P P (O)c R@ O O
U ]c FFF U ]c FFF
U@R@ P@P@T@ 30@U@Q@ W@P@ O@O@P@ 28@Q@O@
cr X Q ѓ X U
[{]
[O]
[] c΁A]AOȁAѓAc
[] FP P
[\]
[] FR P