Z싅 QOPSNiQUNjXUI茠 oZ

en
\I
@ \I
ʌ
@ bq
oZ
@ oZ
͕
@ gݍ킹
Ǝ
@ @ gbv

Ă̒n


P
_
Q
h䗦
CAR46152.93
Cl4850.94
ˊw@A36.7112.70
t{4291.93
pn3541.03
R`38.751.16
{ސ{An45.781.58
w@DA32.361.67
|35.782.02
Vw@AR4291.93
Aa3261.69
thq49.761.09
C]mFÖ؁Ac56.781.27
񏼊wɑt32.3123.34
߃u36.761.47
C告“Agc38.330.70
Cb{30.3102.97
{ђ3861.42
vpA51142.47
xRXc30113.30
≺AJ32.392.51
։C39.781.81
ÉҖ{43.7142.88
MA45.3122.38
_c3471.85
Od35112.83
ߍ]3341.09
J啽ˁA31.320.58
ˈc38.330.70
_ˍۑtc4850.94
qيwYAc38143.32
sa̎RԔ3141.16
֐cA2762.00
Lg31.771.99
J2393.52
JcAc33205.45
3992.08
o47.7152.83
–͖25134.68
A27.382.64
`m2961.86
Bۑt35.751.26
kA4981.47
CΏ29.792.73
kA吼39.761.36
40.761.33
w23.310.39
3930.69
ꏮwR3010.30
̓LO

̖h䗦
1ꏮw0.30
2w0.39
3J啽0.58
40.69
5C告0.70
5ˈ0.70
7Cl0.94
7_ˍۑt0.94
9p1.03
10th1.087
11ߍ]1.091
12sa̎R1.161
13R`1.163
14Bۑt1.26
15C]m1.27
161.33
17k1.36
18{1.42
19k1.469
20߃u1.471
21{1.58
22w@1.67
231.69
24։C1.81
25_1.85
26`m1.86
27t1.93
27Vw@1.93
29L1.99
30֐2.00
312.02
322.08
33M2.38
34v2.47
352.51
362.64
37ˊw@2.70
38C2.73
39Od2.829
40o2.830
41É2.88
42C2.93
43Cb{2.97
44xR3.30
45qيw3.32
46񏼊wɑt3.34
473.52
48–4.68
49J5.45
̓LO
P
1t600.00
1w400.00
3w@610.17
4620.33
4ߍ]620.33
4L620.33
7520.40
8Cl730.43
8_ˍۑt730.43
10M630.50
10_630.50
10420.50
10`m420.50
14R`530.60
14sa̎R530.60
14ꏮw530.60
17{640.67
18C告750.71
18Bۑt750.71
20p540.80
20xR540.80
20։C540.80
20Od540.80
20֐540.80
20540.80
20C540.80
27ˊw@650.83
27񏼊wɑt650.83
27߃u650.83
27650.83
31{760.86
31th760.86
31C]m760.86
31É760.86
35ˈ870.88
36551.00
36J551.00
38671.17
38Vw@671.17
38v671.17
38J啽671.17
38671.17
43Cb{561.20
43qيw561.20
45k681.33
46–571.40
46k571.40
48o6101.67
49C6122.00

P 퓊̓񂪑ŜȔꍇ͂QŌvZ
Q ӓ_ł͂Ȃ_ŌvZ