Ɍ t̗\I 1968Ni43Nj Xȍ~̎

O ɂ֖߂ 1968Ni43Nj


X
H OOO OPO OOO P
_` POO OOO SOw T
S OPQ PQO OPO V
PH OOO POO OOO P
{ OOO OOO QOP R
񓿊w OOO OPO OOO P
s_` ROO OOO OPO S
OOO OOO OOO O

_` OOO OOO OOO O
S OOO POO OOw P
yz xc\k{
yz Oc\
{ OOO OOO OO O
s_` OOP OOO SQ V
yz \
ysz R\咆

S OPP POO OOO R
s_` PPO OOO OOO Q
yz Oc\
ysz cAR\咆